ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Slāvu valodas, kurās tulko tulkošanas birojs Baltic Media: krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu, čehu, slovāku, slovēņu, serbu, horvātu, maķedoniešu, bulgāru    

Slāvu valodas pieder indoeiropiešu valodu saimei, un tās ir dzimtās valodas slāviem, kuri cēlušies no Austrumeiropas.

Slāvu valodas radās no baltu valodām

Baltu-slāvu valodas visbiežāk iedala baltu un slāvu valodu grupās. Tomēr pagājušā gadsimta 60. gados krievu zinātnieki Vladimirs Toporovs un Vjačeslavs Ivanovs izdarīja šādus secinājumus: a) protoslāvu valoda izveidojās no perifērā tipa baltu dialektiem;

b) slāvu lingvistikas tips vēlāk veidojās no baltu valodu struktūrmodeļa;

c) slāvu struktūrmodelis ir baltu valodu struktūrmodeļa pārveides rezultāts.

Onomastikas liecības rāda, ka savulaik baltu valodās runāja daudz plašākā teritorijā, nekā tajās runā tagad — līdz pat Maskavai, un vēlāk tās aizstāja ar slāvu valodām.

Slāvu valodu grupas

Slāvu valodas iedala trīs apakšgrupās: austrumurietumu un dienvidu, kuras kopā veido vairāk nekā divdesmit valodas. Desmit no tām ir vismaz miljons runātāju un oficiāls statuss kā attiecīgās valsts valsts valodaikrievu, baltkrievu un ukraiņu (no austrumu grupas), poļu, čehu un slovāku (no rietumu grupas), un slovākuserbu-horvātu, maķedoniešu un bulgāru (no dienvidu grupas).

Slāvu valodas izmanto gan kirilicas, gan latīņu alfabētu. 

Indoeiropiešu valodu koks

 

Indoeiropiešu valodu koks

Slāvu valodas, kurās tulko tulkošanas birojs Baltic Media: krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu, čehu, slovāku, slovēņu, serbu, horvātu, maķedoniešu, bulgāru  Slāvu valodas, kurās tulko tulkošanas birojs Baltic Media: krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu, čehu, slovāku, slovēņu, serbu, horvātu, maķedoniešu, bulgāru

10 pasaules vecākās valodas, kurās joprojam runā pasaulē 

Uzņēmums Baltic Media Ltd. ir vadošais tulkošanas birojs Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus un specializējies visās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās.

Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedru, somu, dāņu, islandiešu, norvēģu, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Uzņēmuma tulkošanas pakalpojumi ir ISO sertificēti.

 

Daži no mūsu klientiem