ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Kvalitāte, kuru nodrošina tulkojumu birojs Rīgā Baltic Media

Kvalitāte un ātrums – divi svarīgi faktori, kāpēc klienti uzticas Baltic Media Ltd. 

SIA Baltic Media ir uzņēmums, kura biznesa ideja ir sniegt augstas kvalitātes tulkošanas pakalpojumus Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem, valsts un citām institūcijām, palīdzot tiem veiksmīgi komunicēt daudzvalodu vidē, un būt par šo pakalpojumu līderi Latvijas tirgū, ko respektētu gan klienti, gan konkurenti, gan piegādātāji.

Kvalitāte, kuru nodrošina tulkojumu birojs Rīgā Baltic Media

Kvalitāte, kuru nodrošina tulkojumu birojs Rīgā Baltic Media

Baltic Media kvalitātes mērķis ir sniegt pakalpojumus tādā kvalitātē, kas atbilst klientu vajadzībām, izmantojot labākos pieejamos resursus (darbinieku un piegādātāju), kuru kvalifikācija, iepriekšējā darba pieredze u.c. kompetences vislabāk atbilst katra projekta vajadzībām. Baltic Media ir izstrādājusi, ieviesusi un uztur kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001, kuras mērķis ir pastāvīga sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kas tiek uzturēta, veicot iekšējos auditus, sniedzot vadības pārskatus un uzraugot kvalitātes mērķu sasniegšanu.
 

 

Tulkošanas un valodu apmācību firma Baltic Media Ltd. strādā saskaņā ar starptautiskā standarta kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 prasībām. Tā ir jau noteikta kvalitātes garantija, kas liecina, ka uzņēmumā visos līmeņos izstrādātas kvalitāti garantējošas rutīnas, darba vide, atbildības pakāpes, tiek veikts kvalitātes audits. 

Kvalitātes vadības sistēma nodrošina to, ka firmā visu laiku uzmanības lokā ir klienta apmierinātība, klienta prasību respektēšana, kā arī to, ka kvalitātes vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota. Baltic Media Ltd. atbild par klienta datu drošību, glabāšanu un konfidencialitāti.

Tulkošanas projekta norisi no tā sākuma līdz nodošanai klientam plāno noteikts projekta vadītājs, kas izvēlas vispiemērotākos darba izpildītājus, kuri atbilst uzņēmuma izvirzītajām prasībām kvalitātes jomā, nosaka reālus izpildes termiņus, atbild par kvalitātes kontroles veikšanu.

Tulkošanas pakalpojuma cenā ietilpst tulkojums, ko veic pieredzējis un sertificēts tulkotājs, kā arī kvalitātes kontrole saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām - rediģēšana, korektūra, kā arī piegāde norunātajā formātā un laikā, tādējādi ar klienta tekstu strādā vairāki darbinieki - projekta vadītājs, tulkotājs, redaktors, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī terminologs un/vai attiecīgās nozares speciālists.

Projekta vadītājs ir centrālā persona, kas arī informē klientu par to, kā vislabāk panākt kvalitatīvu rezultātu, uzturot saikni ar klientu visā projekta laikā. Bieži vien tulkotājiem ir jāņem vērā klienta pieņemtā terminoloģija, un pēc klienta lūgums Baltic Media Ltd. palīdz to arī izstrādāt. Jebkurš projekts tiek pārbaudīts, vai tas atbilst klienta izvirzītajām kvalitātes prasībām.

Baltic Media Ltd. uzskata, ka kvalitāte ir pats svarīgākais līdzeklis konkurences cīņā, tādēļ uzņēmums izturas ar vislielāko nopietnību pret kvalitātes vadības sistēmas prasību ievērošanu

Tulkošanas un valodu apmācību firma Baltic Media Ltd. piedāvātie pakalpojumi tiek organizēti tā, lai pielāgotos klientu vajadzībām. Viena no būtiskākajām vajadzībām ir ātrs serviss. Ar mums var sazināties ārpus parastā darba laika.

Kvalitāte un ātrums – divi svarīgi faktori, kāpēc klienti uzticas Baltic Media Ltd. 

Nordic -BalticTranslation and language service company Baltic Media Ltd works in accordance with the requirements of the international standard for quality management systems ISO 9001:2015.


© Baltic Media Ltd

Daži no mūsu klientiem